Is er een vereniging van eigenaren?

Ja, er is een actieve en verplichte Vereniging van Eigenaren, deze zorgt voor een goede opstalverzekering, een meerjarig onderhoudsplan, het aansturen van de beheerder. Door middel van een actieve VvE is er een zekerheid dat het terrein goed onderhouden wordt en dat het terrein er altijd netjes uitziet.

Wat zijn de service kosten?

Als eigenaar bent u bij aankoop een eenmalige bijdrage verschuldigd aan de Vereniging van Eigenaren (VvE), waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Als eigenaar bent u ook een maandelijkse bijdrage (het eigenaarsdeel) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wederom wordt vastgesteld door de VvE. Met deze bijdrage worden het VvE beheer en de opstal- en aansprakelijkheid verzekeringen betaald. En vindt er reservering voor groot onderhoud plaats.

Als eigenaar betaalt u een maandelijkse servicebijdrage. Deze servicebijdrage is onder andere voor het schoonhouden van het terrein, gemeenschappelijke en algemene ruimten, het groen onderhoud, gebruik van gemeenschappelijke ruimten, goederenlift, personenlift, dakterras, verbruik elektra en water in de gemeenschappelijke en algemene ruimte op het complex.

Hoe zit het met de OZB?

Als eigenaar bent u het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel belast u door aan uw huurder.

Wat zijn de meerwerk opties?

Er zijn vele extra opties aan te schaffen bij de aankoop van een unit, hiervan is een optielijst beschikbaar voor de afbouw.

Hoe wordt de oppervlakte berekend?

Wij hanteren BVO (Bruto Vloer Oppervlakte) voor de berekening van het oppervlakte.

Is er een opstalverzekering?

Ja, er is een opstalverzekering via de Verenging van eigenaren geregeld.

Is er een inboedelverzekering?

Nee, een eventuele inboedelverzekering moet door de huurder of koper zelf worden afgesloten.

Hoe wordt de unit afgewerkt?

De units casco opgeleverd. De technische omschrijving is leidend voor de oplevering. Er is een optielijst beschikbaar voor de afbouw.

Worden de units opgeleverd met een wateraansluiting?

Ja, bij alle units groter dan 50 vierkante meter is er reeds door de ontwikkelaar een wateraansluiting met eigen meter voor u verzorgd. Deze aansluiting en meter zijn niet in de casco verkoopprijs inbegrepen. De aansluitkosten worden 1 op 1 aan u doorberekend.

Bij units kleiner of gelijk aan 50 vierkante meter is er een wateraansluiting in de gemeentschappelijke sanitaire ruimte.

Ben ik bij aankoop BTW verschuldigd over het aankoopbedrag?

U koopt uw unit vrij op naam. Over het aankoopbedrag (c.q. de bouwtermijnen) wordt door de projectontwikkelaar BTW in rekening gebracht. Dat is een wettelijke verplichting. Koopt u als ondernemer, dan kunt u de betaalde BTW terugvragen.

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst?

Als u een unit koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. De koop-/aannemingsovereenkomst is enkel van toepassing als het park nog niet is opgeleverd. Als het park is opgeleverd spreken we van een koopovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de unit betrekking hebben.

Wat houdt de aankoop van een unit precies in?

U gaat over tot de aankoop van een bedrijfsunit gelegen op het bedrijvenpark. Een bedrijvenpark is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.

U koopt hierbij een appartementsrecht op het bedrijvenpark waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw bedrijfsunit.

Is er elektriciteit in de unit?

Ja, bij alle units groter dan 50 vierkante meter is er reeds door de ontwikkelaar een elektriciteitsaansluiting met eigen meter bij Liander voor u verzorgd. Deze aansluiting en meter zijn niet in de casco verkoopprijs inbegrepen. De aansluitkosten welke Liander hanteert worden 1 op 1 aan u doorbelast.

Bij units kleiner of gelijk aan 50 vierkante meter wordt de unit opgeleverd met een stroompunt en een lichtpunt. Elke unit heeft een eigen meter, jaarlijks wordt opgenomen hoeveel elektriciteit de unit heeft verbruikt. De units zijn voorzien van zonnepanelen, waardoor de eigenaar bij een gemiddeld verbruik zelfs helemaal geen electra kosten heeft.

Is het terrein verlicht?

Ja, het terrein heeft een uitstekend lichtplan, alle units hebben een lichtpunt aan de gevel.

Is het terrein bewaakt?

Het bedrijvenpark is zeer goed beveiligd. Het park is rondom afgesloten met hekwerk en/of muren en het park is niet toegankelijk voor derden. Overal op het park is cameratoezicht en alle parken zijn aangesloten op de meldkamer. Tevens heeft elke unit een eigen inbraak- en brandalarm, deze is ook aangesloten op de meldkamer en is het park ook ‘s-avonds goed verlicht door middel van een uitgekiend lichtplan.

Is er een toilet in de unit?

De units groter dan 50 vierkante meter zijn voorbereid voor een toilet. Tevens is op het terrein een centrale sanitaire voorziening aanwezig waarvan de schoonmaak verzorgt wordt door de beheerder .

Kan ik dag en nacht mijn unit in?

Ja, als gebruiker van een unit kunt u 24 uur per dag in uw unit middels de keytag. Het park is niet toegankelijk voor derde.

Wat is een keytag?

Met de persoonlijke keytag kunt u de toegangspoort van het park openen en het alarmsysteem uitschakelen. Per unit worden er standaard twee keytags geleverd.

Kan ik de unit ook verhuren?

Ja, indien u de unit heeft gekocht, mag u de unit verhuren (u mag de unit niet ‘onder’ verhuren indien u de unit van ons huurt). Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina beleggen.

Contact

Voor projectinformatie kunt u contact opnemen met:
Broekman Makelaars

Broekman makelaars
Europaboulevard 439
1825 RN Alkmaar

072 - 562 55 44
nieuwbouw@broekmanmakelaars.nl

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Nieuweboer Architecten
RegioBank - Braas & Partners
Burcht Vastgoed

© 2021 Bedrijvenpark Koggenland | Privacy verklaring